Nyhet

Kartbutiken kan nu levereras med AD-inloggning och single sign on. Detta innebär att man kan ha olika uppsättningar för olika AD-grupper, till exempel en som har behörighet att läsa persondata, och en annan med behörighet att läsa VA-data etc.